linii electrice aeriene

Meniu

Linii electrice aeriene

Această categorie de instalaţii electroenergetice ocupă un loc determinant în configuraţia sistemului de alimentare cu energie electrică a consumatorilor situaţi în localităţi urbane şi rurale.

La realizarea acestor lucrări şi în special la liniile electrice aeriene de medie şi joasă tensiune au contribuit în mare măsură formaţiile de lucru ale S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov.
Liniile electrice aeriene, prin specificul lor se situează atât în localităţi cât şi în afara acestora, iar amplasarea stâlpilor este deosebit de variată.

Realizarea liniilor electrice aeriene la un înalt nivel de calitate a impus ca desfăşurarea lucrărilor în diversele faze de execuţie să fie bine rezolvate de către formaţiile de lucru ale S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov.

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov prezintă garanţie prin numărul mare de lucrări de linii electrice aeriene realizate. Specialiştii şi tehnologiile organizaţiei asigură execuţia lucrărilor de fundaţii la parametrii ceruţi de proiecte.

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov este dotată cu utilajele necesare pentru efectuarea lucrărilor de terasamente, de ridicat, de transport şi de tractare, precum şi de utilaje speciale necesare pentru rezolvarea unor situaţii deosebite.

Specialiştii din cadrul S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov acordă o mare importanţă examinării proiectelor de execuţie ale liniilor electrice şi contribuie la stabilirea soluţiilor concrete de adaptare la teren a lucrărilor.

Montarea stâlpilor, indiferent de natura lor – lemn, metal sau beton armat, montarea izolatoarelor, desfăşurarea şi întinderea conductoarelor la săgeată, fixarea conductoarelor pe izolatoare şi alte operaţii se execută cu înalt profesionalism de către formaţiile S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov.

Lucrările de linii electrice aeriene realizate de S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov sunt bine finisate prin executarea instalaţiilor de legare la pământ, marcarea stâlpilor, inscripţii şi alte lucrări de definitivare a traseului şi a lucrărilor anexe.

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov acordă toată importanţa pentru executarea verificărilor şi probelor. Se verifică traseul şi zona de siguranţă a liniei, se verifică şi se probează instalaţiile de legare la pământ, stâlpii şi fundaţiile.

Competențele firmei


Produsele noastre

Realizarea lucrărilor de reţele electrice în condiţiile obţinerii unei fiabilităţi şi siguranţe cât mai ridicate pe parcursul exploatării instalaţiilor a condus la necesitatea execuţiei unor componente în atelierul propriu de confecţii metalice

Vezi toate produsele [+]


Contact

str. Zizinului nr. 100A,
500407, Brașov, România

Telefon:

0268 332 123
0268 332 129

Fax:

0268 330 190

Email: elecon@eleconbv.ro

Instalații de transport și distribuție

a energiei electrice

Citeste mai mult

Rețele electrice

subterane

citeste mai mult

Energii regenerabile

citeste mai mult

Inapoi sus