proiectare instalatii electrice, executare instalatii electrice

Meniu

Servicii

 • încercări de echipamente şi instalaţii electroenergetice;
 • proiectare şi executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane;
 • proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4÷400 kV şi posturi de transformare;
 • executare de linii lectrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4÷400 kV şi posturi de transformare;
 • montare mijloace de măsurare, inclusiv sisteme tip AMR;
 • service în iluminat public;
 • supravegherea şi asigurarea calităţii şi mediului construcţiilor executate;
 • întreţinere şi reparaţii auto;
 • măsurători, verificări şi încercări PRAM (ex.: verificare prize de pamânt);
 • proiectare – consultanţă;
 • închiriere grupuri electrogene de 130 kVA și 220 kVA;
 • activităţi conexe – închirieri: auto-utilaje, spaţii, depozite, etc.;
 • comercial – reprezentanţă de firme;
 • marketing (Studii de piaţă şi elaborarea planurilor de marketing, atragerea de noi clienţi, întocmirea documentaţiei necesare pentru participarea la licitaţii, acţiuni de procurare).

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov care are o activitate îndelungată în realizarea lucrărilor electroenergetice s-a specializat pentru execuţia la un nivel tehnic ridicat ale celor mai diverse tipuri de instalaţii:

 • construirea liniilor electrice aeriene şi subterane de joasă tensiune până la 1 kV;
 • construirea liniilor electrice aeriene şi subterane de medie tensiune până la 20 kV şi a celor de tensiune 110 kV;
 • construirea şi echiparea posturilor de transformare în cabine de zid sau metalice, aeriene, subterane şi pe stâlpi;
 • execuţia lucrărilor de iluminat public stradal, a parcurilor, grădinilor sau faţadelor unor clădiri;
 • realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a noilor consumatori care sunt racordaţi la reţeaua publică;
 • execuţia branşamentelor aeriene sau subterane şi a instalaţiilor interioare pentru diverşi consumatori;
 • realizarea lucrărilor de circuite secundare, verificarea şi reglarea instalaţiilor de protecţie şi automatizare, cabluri fir pilot, etc.
 • realizarea lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizarea reţelelor electrice aeriene şi subterane la toate tensiunile;
 • modernizarea, retehnologizarea, reabilitarea posturilor şi staţiilor de transformare.

Competențele firmei


Produsele noastre

Realizarea lucrărilor de reţele electrice în condiţiile obţinerii unei fiabilităţi şi siguranţe cât mai ridicate pe parcursul exploatării instalaţiilor a condus la necesitatea execuţiei unor componente în atelierul propriu de confecţii metalice

Vezi toate produsele [+]


Contact

str. Zizinului nr. 100A,
500407, Brașov, România

Telefon:

0268 332 123
0268 332 129

Fax:

0268 330 190

Email: elecon@eleconbv.ro

Instalații de transport și distribuție

a energiei electrice

Citeste mai mult

Rețele electrice

subterane

citeste mai mult

Energii regenerabile

citeste mai mult

Inapoi sus