noutati Elecon Brasov, stiri Elecon Brasov

Meniu

Noutăți

Societatea noastră deține mai nou și atestatul ANRE de tip D2 pentru „executarea de linii electrice aeriene și subterane cu tensiuni nominale de 110 kV - 400 kV”.

Pentru lista completă cu certificările societății noastre vizitați pagina Certificări.


Invitație de participare

Servicii de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri, servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului si serviciil de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor

Denumire contract:Contract prestari servicii de consultanta

Informatii generale privind solicitantul:

Denumire: ELECTROCONSTRUCTIA ELECON S.A.

CIF: RO3582957; Nr. Reg. Com.: J8/158/1993

Adresa:Municipiul Brasov, Strada Zizinului, nr. 100A, Judet Brasov

Date de contact: persoana de contact: Alice Diaconu; e-mail: alice.diaconu@eleconbv.ro; telefon: 0751663663.

Mijloace de comunicare:e-mail; telefon; posta.

Obiectul contractului: prestarea de catre prestator a serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a planului de afaceri, serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului si serviciilor de consultanta in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor pentru proiectul cu titlul „Calitate in lucrari de alimentare si distributie cu energie electrica”, propus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Locul de prestare a serviciilor: sediul ofertantului.

Tip si durata contractului: tipservicii; durata -  de la data semnarii de catre ambele parti pana la data de 31.12.2020 si produce efecte pana la stingerea obligatiilor dintre parti.

Valoare estimata a contractului: 500.000 lei, fara TVA. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

Data, locul si ora limita de depunere a ofertei: 25.01.2019; Municipiul Brasov, Strada Zizinului, nr. 100A, Judet Brasov; ora limita: 12:00.

Oferta va fi insotita de:

  • Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (Codul CAEN necesar participarii la ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii  ce face obiectul achizitiei) – in copie cu mentiunea conform cu originalul;
  • Declaratie privind conflictul de interese –  in original.
  • Deviz financiar servicii –  in original.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.

Pentru specificatiile tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare, vă puteți adresa la persoana de contact: Alice Diaconu; e-mail: alice.diaconu@eleconbv.ro; telefon: 0751663663.

Brasov, 14.01.2019

Competentele firmei


Produsele noastre

Realizarea lucrărilor de reţele electrice în condiţiile obţinerii unei fiabilităţi şi siguranţe cât mai ridicate pe parcursul exploatării instalaţiilor a condus la necesitatea execuţiei unor componente în atelierul propriu de confecţii metalice

Vezi toate produsele [+]


Contact

str. Zizinului nr. 100A,
500407, Brașov, România

Telefon:
0268 332 123
0268 332 124
0268 332 125

Mobil:
0722 526 005

Fax:
0268 330 190

Email: elecon@eleconbv.ro
 

Linii electrice

Aeriene

Citeste mai mult

retele electrice aeriene

Rețele electrice

subterane

citeste mai mult

Iluminat public

service iluminat public

citeste mai mult

Inapoi sus