Elecon Brasov, proiectare instalatii electrice, executare instalatii electrice, confectii metalice

Meniu

Instalații de transport și distribuție

a energiei electrice

Citeste mai mult

Rețele electrice

subterane

citeste mai mult

Energii regenerabile

citeste mai mult

Bine ai venit

S.C. Electroconstrucţia ELECON S.A. Braşov este o societate pe acţiuni cu capital integral

privat având ca obiecte de activitate proiectare, construcţii-montaj, reparaţii instalaţii electrice, fabricarea produselor pentru echipamente şi instalaţii de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice pentru domeniul de tensiuni 0,4÷20÷110÷400 kV, inclusiv iluminat public.

Mai mult

Produsele noastre

  • 1 producţie echipamente pentru distribuţia energiei electrice
  • 2 confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune cu conductoare torsadate
  • 3 confecţii metalice pentru posturi de transformare, armături pentru susţinerea transformatoarelor, cutii de distribuţie, cadre cu siguranţe fuzibile, braţe iluminat public

Mai mult

Istoric

Producerea şi utilizarea energiei electrice în România îşi are începuturile în ultima parte a secolului al XIX-lea.

În anul 1873 la Iaşi se foloseşte un iluminat electric temporar.

Primul iluminat electric stradal extins din Europa pe 60 de kilometri de străzi, cu 731 corpuri de iluminat, se realizează în 1884, la Timişoara.

În anul 1897, la Câmpina se foloseşte pentru prima dată în lume energia electrică la extracţia de petrol.

În 1906 se constituie “Societatea generală de Gaz şi Electricitate”, Bucureşti.

În 1924 se înfiinţează la Sibiu “Societatea Electrică Transilvania”.

În 1949 se înfiinţează întreprinderea de Reţele Electrice, având în componenţa sa unităţi de profil pentru a realiza în mod special lucrările de investiţii din domeniul reţelelor electrice.

Mai mult

Inapoi sus